با تولد ابزاري كه سطح‌ها را هوشمند مي‌كند

 کاربر مي‌تواند با کاربر ديگري در آن سر دنيا شطرنج بازي کند!

با «لَمپیکس» آشنا شوید؛ وسیله‌ای که می‌تواند در، دیوار و هرسطحی را به کلیدافزار هوشمند تبدیل کند. این دستگاه مجموعه‌ای است از یک نورافکن، یک دوربین و یک رایانه‌ی متصل به فضای ابری.

ادامه مطلب